Welcome

נושאי הכנס המרכזיים

הנושאים מרכזיים בהם הכנס יעסוק, ושהינם בליבת העיסוק של אגף התקשוב ושל גורמי התקשוב בצה"ל כחלק מהתוכנית הרב שנתית "תר"ש גדעון" הם:

  • אש רשתית
  • ענן מבצעי
  • ניידות (Mobility)
  • הגנה בסייבר

 

אודות הכנס

כנס התקשוב הבינלאומי יתקיים השנה בפעם הרביעית ובמרכזו: "אתגרי לוחמת המידע והרשת".
הכנס יעסוק בליבת העיסוק של אגף התקשוב ושל גורמי התקשוב בצה"ל כחלק מהתוכנית הרב שנתית "תר"ש גדעון".
מטרת הכנס היא להוות מוקד מפגש שנתי לכלל החברים ובעלי העניין בקהילת התקשוב ובהם צה"ל, מערכת הביטחון, צבאות וגורמי ביטחון מחו"ל, אקדמיה, חברות IT, תעשיות ביטחוניות, כפלטפורמה להזדמנויות לשיח ולהחלפת מידע, לשיתופי פעולה ולהנבטות בתחומי התקשוב באוויר בים וביבשה.
הכנס יתקיים ב-18.5.17 בבית יד לשריון בלטרון כחלק מאירועי שבוע לטרון.

 

אודות ישראל דיפנס

ארומדיה ישראל בע"מ היא חברת תוכן דינמית, המתמחה בניהול אתרי אינטרנט, בכתיבת תוכן ובהוצאה לאור של מגזינים וספרים. בנוסף, עוסקת החברה בניהול כנסים ותערוכות ומקיימת מספר פעילויות נוספות. פרויקט הדגל של ארומדיה ישראל בע"מ הוא המגזין המודפס IsraelDefense הרואה אור בשתי שפות - מהדורה עברית המיועדת לקהל בארץ ומהדורה אנגלית שמופצת למתעניינים בביטחון ישראל בכל רחבי הגלובוס. המגזין מתפרסם אחת לחודשיים ועוסק בכל תחומי הביטחון הישראלי החל מביטחון הפנים ועד לרמת הביטחון הלאומי. ארומדיה ישראל עוסקת בניהול קטלוגים ואינדקסים בתחומים שונים.